top of page

ሄርማል ፋርማሲ

herbal-pharmacy-ew.jpg

የተማሪው እና የሙያ ክሊኒክ ማዕከላዊ በሆነ ቦታ የሚገኘው የእፅዋት ፋርማሲ ከ 400 በላይ ጥሬ እፅዋትን እና በርካታ የፈጠራ ባለቤትነት ቀመሮችን ይሰጣል ፡፡ ጥሬ እፅዋቱ በኦርጋኒክ እድገታቸው እና ከፀረ-ተባይ እና ከመከላከያ ንጥረ ነገሮች ነፃ መሆናቸውን ለማረጋገጥ በጥንቃቄ ተመርጠዋል ፡፡ ሁሉም ተማሪዎች በእጽዋት ማዘዣ ሥልጠና የተሠጡ ሲሆን ፣ በነዋሪው ፋርማሲስት ቁጥጥር ሥር ቀመሮችን ለመገምገም ፣ ለማዘዝ እና ለማዘጋጀት ከሕመምተኞች ጋር ይሠራሉ ፡፡

bottom of page